Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Set necklace and earrings with silver and swarovskiSets of necklaces and bracelets with pearl and swarovski
Necklace with semi-precious stonesSilver necklace with swarovski


  • Tree with wire and beads on stones

 

                                         
 Bracelet in silver and swarovski
                                                                               Bracelet in silver and murano  
  •                                                                                                                                                                                                                                                                      

  • Silver earrings, murano and swarovski   
                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                  

  • Silver earrings and swarovski                                                                                                             


ART OIL PAINTING ON STONES
Braselet with silver and swarovski